Kontakt


View Larger Map

Styrelsen

Ordförande
Lena Tvede-Jensen, Kämpavägen 15

Sekreterare 
Fanny Stark, Kämpavägen 30

Kassör
Mikael Ahnmé, Kämpavägen 29

Tekniskt ansvarig
Martin Lagerkvist, Kämpavägen 13

Vice Ordförande
Mattias Olausson, Kämpavägen 42

Övriga kontaktpersoner

Suppleanter
Lena Boije-Anker, Kämpavägen 21
Annika Zettermark, Kämpavägen 4
Charlotta Larsson, Kämpavägen 34
Tom Levin, Kämpavägen 50
Jens Håkansta, Kämpavägen 23

Ansvarig för tvättstuga
Marianne Petersén
Laduvägen 10
Telefon: 08-767 76 80