GDPR

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter (GDPR)

Samfällighetsföreningen använder dina personuppgifter för att skicka ut information till dig, för att be dig betala dina avgifter eller för att bokföra dina betalningar.

I detta hänseende är samfällighetsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap och avgifter i föreningen
  • Inbjudan och deltagande i föreningens anordnade möten
  • Sammanställning av statistik och uppföljning

Exempel på uppgifter som föreningen behandlar är:

  • Namn
  • Adress och telefonnummer
  • E-post

Samfällighetsföreningen vidarebefordrar inte dina personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till vårt medlemsregister.  

Samfällighetsföreningen rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är för att tillgodose ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.  

Samfällighetsföreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om medlemsregistret innehåller korrekta uppgifter och om ändamål kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen inte kvarstår eller om medlem flyttat och där med lämnat samfällighetsföreningen kommer samtliga berörda personuppgifterna att raderas.

Enligt Bokföringslagen sparas underlag för fakturor och betalningar i 7 år.