Områdets historia

Kort historik om området

fasad_baksida_2_2

Hersby Gärde, radhusbebyggelsen kring Kämpavägen, byggdes omkring 1950 på mark som tidigare tillhört Hersby gård. Hersby gård var en av Lidingös s k huvudgårdar och namnet kan härledas ända tillbaka till järnåldern. De tidigaste bosättningarna på Lidingö fanns vid det inre av Kyrkviken.

Delar av Hersby gårds mark kom senare att ägas av Lidingö stad och såldes efter andra världskriget till en byggfirma för uppförande av radhusbebyggelsen. Stig Ancker som tillhörde ett av landets ledande arkitektkontor, Ancker-Gate-Lindgren, ritade radhusen, som genast blev mycket populära. Husen såldes i rask takt till framför allt barnfamiljer, vilket betydde att det fanns gott om barn inom området från början. Området blev mycket uppmärksammat bland annat för samarbetet mellan Ancker och landskapsarkitekten Walter Bauer som gett området sin speciella karaktär vad gäller husens inplacering i naturen samt trädgårdarnas utformning.