För nyinflyttade

Välkommen till Kämpavägens samfällighetsförening!

Radhusen på Kämpavägen och Laduvägen är byggda 1949-1951 och området var redan då omtalat som ett väl planlagt bostadsområde där både detaljer och helhet var genomtänkta. Området utrustades med en rad gemensamma anläggningar för de 48 fastigheterna, något som inte var så vanligt vid den tiden. De gemensamma anläggningar som fortfarande återstår förvaltas av Kämpavägens samfällighetsförening.

Föreningens uppgifter

Som fastighetsägare i området är du skyldig att vara med i Kämpavägens samfällighetsförening. Föreningens uppgift är att sköta följande gemensamma anläggningar för fastigheterna:

  • Värmeförsörjning. Vi köper fjärrvärme från Fortum. Värmen distribueras till samtliga fastigheter via en värmecentral som är belägen källaren på Kämpavägen 11.
  • Vattenförsörjning. Både varmt och kallt vatten distribueras genom föreningens försorg. Även avloppssystemet är gemensamt.
  • TV och fiber. Telenor tillhandahåller digital-TV samt fiber för internet genom samfällighetens gruppanslutning.
  • Tvättstugan. I området finns en tvättstuga med ingång från Kämpavägen 38. Tvättstugan får användas av föreningens medlemmar efter bokning. I tvättstugan finns tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och stenmangel.

Felanmälan

Fel på det gemensamma värme-, vatten- och avloppssystemet anmäles i första hand till den tekniskt ansvarige i föreningen eller till ordföranden. Problem med tvättstugan anmäls till den tvättstugeansvarige. Kontakt

Föreningsavgift

Föreningsavgiften beslutas av föreningsstämman som enligt stadgarna skall hållas före april månads utgång. Principen är att fasta kostnader, tex avgift för tv och internet, betalas med lika delar för alla fastigheter, medan rörliga kostnader, tex värme, fördelas efter fastigheternas yta. Avgiften betalas som en preliminär avgift kvartalsvis. En årlig slutavräkning görs när bokslutet föreligger.